M U S I K S K O L A

<<

Hösttermin 2016

Höstterminens första lektioner:

Vecka 35/36

Höstterminens sista lektioner:

Vecka 49/50

Beroende på vilken dag ni har lektion

Lov

v.44

Kurser

Kurserna börjar vecka 35

Instrumental undervisning

Instrumentalundervisningen börjar vecka 35/36

Kontakta oss gärna om du har några frågor!
Avslutningskonserter

Datum kommer senare i terminen.